Quyết định 2699/QĐ-UBND công bố bộ TTHC được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý của Sở GDĐT (cấp huyện có 36 TTHC)

In

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 29 Tháng 9 2021 07:02 Viết bởi Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Nam Giang Thứ tư, 29 Tháng 9 2021 03:08

http://namgiang.edu.vn/images/Quyet dịnh 2699.pdf

http://namgiang.edu.vn/images/phu luc quyet dinh 2699.pdf

Tin cũ hơn: