Đổi mới phương pháp dạy học trong tư duy quản lý trường học

PDF.InEmail

 

Phương pháp là cách thức, con đường mà chủ thể tác động tới đối tượng nhằm đạt được mục đích. Đổi mới phương pháp dạy học đã, đang là vấn đề thời sự “nóng” không chỉ đối với nhà trường, thầy cô, học trò,…với tất cả những ai có tư duy về dạy học, về tự học i mi phng php dy hc trong t duy qun l trng hc.doc

Tin cũ hơn:

Liên kết

Liên kết Web

Hình ảnh hoạt động

No images

    Thống kê truy cập