Thủ tục hành chính

Quyết định 3129/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam vê danh mục TTHC mới, thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung

PDF.InEmail

Viết bởi Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Nam Giang Thứ năm, 19 Tháng 11 2020 01:25

http://namgiang.edu.vn/images/qd_danh_muc_tthc__gia.pdf

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN LĨNH VỰC GIÁO DỤC

PDF.InEmail

Viết bởi Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Nam Giang Thứ ba, 08 Tháng 9 2020 04:03

http://namgiang.edu.vn/images/danh muc 36 thu tuc hanh chinh cap huyen.pdf

 
 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC PHÒNG GD&ĐT

PDF.InEmail

Viết bởi Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Nam Giang Thứ năm, 20 Tháng 6 2019 03:03

http://namgiang.edu.vn/images/DANH MUC THU TUC HANH CHINH PHONG GDDT(1).pdf

 
 

Liên kết

Liên kết Web

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập