Cơ quan Phòng GD - ĐT

Phòng Giáo dục và Đào tạo

PDF.InEmail

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 10 Tháng 6 2021 03:12 Viết bởi Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Nam Giang Thứ năm, 29 Tháng 6 2017 00:00

DANH BẠ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

I. BAN LÃNH ĐẠO

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email công vụ

1

Châu Ngọc Vĩnh

Trưởng phòng

0919.769.272

vinhcn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2

Zơ Râm Đing

P. Trưởng phòng

0377.120.246

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

II. TỔ CHUYÊN MÔN

3

Bùi Thị Hoa

PT Mầm non

0976.261.156

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4

Lê Thị Đào

PT Tiểu học

0984.072.216

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5

Nguyễn Thanh Long

PT Trung học cơ sở

0365.634.149

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

6

Nguyễn Công Viên

GD NGLL

0396.300.275

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

III. TỔ HÀNH CHÍNH

7

Nguyễn Đức Quốc

THHC

0382.507.655

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

8

A Lăng Hải

Tổ chức CB

0986.972.269

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

9

Ngô Văn Ký

GDDT - TĐKT

0387.803.408

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

10

Lê Thị Lệ

Kế toán

0985.018.313

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

11

Lê Thị Nhi

TV-TB, Y tế

0912.789.705

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

12

Đỗ Xuân Khánh

CSVC

0367.532.527

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

13

Nguyễn Thị Hồng

Văn thư

0975.442.718

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.