Huy động vốn cho đầu tư phát triển

PDF.InEmail

Giao đúng, chi đủ, đẩy mạnh huy động vốn đầu tư, bảo đảm tăng trưởng GDP 13,5%  là vấn đề quan trọng đặt ra tại Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011, tổ chức sáng qua 13-12. 


Huy động nhiều, cấp phát đúng hướng

Dịch bệnh, giá cả leo thang… vẫn không ảnh hưởng tới khả năng huy động vốn cho đầu tư phát triển của Quảng Nam năm 2010. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch - đầu tư, tổng vốn huy động ước đạt trên 11.500 tỷ đồng, tăng 25,57% so với năm 2009. Nguồn vốn lớn này đã khai thông cho sự phát triển ở khắp các lĩnh vực, từ kết cấu hạ tầng giao thông, nông nghiệp, nông thôn… tới văn hóa xã hội, y tế; ra đời những dự án công trình trọng điểm, có sức thu hút đầu tư lớn. Nhiều công trình, dự án mới nhanh chóng đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh đã thổi một luồng sinh khí mới, trở thành tác nhân quan trọng, ổn định, góp phần nâng cao tốc độ tăng trưởng.

Nếu khả năng huy động vốn có dấu hiệu khả quan thì việc phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2010 cũng đã đi đúng hướng. Theo nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế, việc phân bổ đúng mục tiêu, cơ cấu đã khắc phục được tình trạng phân tán, dàn trải vốn đầu tư của các năm trước. Vốn đã được ưu tiên cho các công trình trọng điểm cấp bách, các công trình hoàn thành trong năm có sức thu hút đầu tư; ưu tiên thanh toán dứt điểm cho những công trình đã quyết toán vốn đầu tư và hạn chế ứng vốn cho các dự án khởi công mới chưa thực sự cần thiết. Tốc độ giải ngân vốn đầu tư cũng đã có tiến triển nhiều, khoảng 67,29% (tính tới 31-10-2010). Theo Kho bạc Nhà nước Quảng Nam, tỷ lệ giải ngân tăng nhờ cơ chế đối thoại, hợp tác với các chủ đầu tư để tháo gỡ tồn tại, khó khăn. Song, áp lực vẫn dồn về phía cơ quan cấp phát bởi công tác giải ngân vẫn chủ yếu tập trung vào những tháng cuối năm.

Nỗ lực 2011

Theo ông Trần Văn Tri, để huy động được nguồn vốn đầu tư theo dự kiến, ngoài việc không để Trung ương “rút” mất vốn, Quảng Nam cần tích cực thực hiện các mục tiêu đột phá như tăng cường cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng và tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư (bao gồm lợi thế cạnh tranh, lợi thế so sánh, lợi thế liên kết) và căn cứ từng địa phương cụ thể để phân bổ nguồn vốn. Hoàn thiện các quy hoạch ngành, vùng, quy hoạch xây dựng có chất lượng là cơ sở kêu gọi đầu tư. Thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; thúc đẩy và thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng trong và ngoài các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế và tăng cường đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, trước hết là ở các trường dạy nghề... Chấn chỉnh việc thực hiện các dự án không đảm bảo tiến độ; thu hồi các dự án đã đăng ký nhưng không thực hiện đúng cam kết...

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ánh, năm 2011 sẽ là năm tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng trọng điểm, đầu tư phát triển những dự án kinh tế lớn, phát huy nội lực kết hợp ngoại lực tạo động lực đòn bẩy, bảo đảm thành công cho Quảng Nam. Cần thúc đẩy năng lực sản xuất, xuất khẩu; chú trọng chất lượng và hiệu quả đầu tư; cải thiện môi trường đầu tư tới mức nhanh nhất và thuận lợi cho nhà đầu tư, nhất là tổ chức tốt việc tái định cư, bồi thường thiệt hại và giải phóng mặt bằng. Tất cả mục tiêu trên sẽ phải song hành với việc kiểm tra, đánh giá và nâng cao năng lực cán bộ thừa hành nhiệm vụ. 

Tuy nhiên, theo ông Trần Văn Tri, Giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư, năm 2011 sẽ là năm đầy khó khăn. Để bảo đảm tổng sản phẩm (GDP) tăng 13,5% so với năm 2010 thì tổng vốn đầu tư toàn xã hội sẽ khoảng 13.200 tỷ đồng, tăng 20%, chiếm trên 43% GDP. Trong đó, 3.900 tỷ đồng do trung ương đầu tư (29% tổng nguồn vốn); 3.700 tỷ đồng đóng góp từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh, nhân dân (28%) và đầu tư trực tiếp nước ngoài khoảng 1.500 tỷ đồng (11%). 

Dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2011 (chưa kể nguồn vốn trái phiếu Chính phủ,  Chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án lớn) là 1.483,5 tỷ đồng. Số vốn này sẽ dành cho trả nợ phát triển giao thông, kiên cố hóa kênh mương; hỗ trợ doanh nghiệp công ích; bố trí cho giáo dục, y tế, phân bổ cho các địa phương và bố trí vốn hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu (691,6 tỷ đồng, tăng 11%) như: Chương trình đê biển, hỗ trợ nhà ở người nghèo, đối ứng ODA, hạ tầng giống; bảo tồn văn hóa, đầu tư cho trường đại học. Một ít chương trình như hạ tầng du lịch và hỗ trợ đầu tư khác đã phải bị chịu cảnh cắt giảm ngân sách… Trong khi đó, hiện đã có 9 danh mục công trình không đảm bảo nguồn vốn cân đối trong kế hoạch năm 2011. Quảng Nam cần đến 1.000 tỷ đồng cân đối ngay trong năm 2011, nên lại phải dựa vào nguồn khai thác quỹ đất tại địa phương. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Phước Thanh nhận định: Quảng Nam đã không nằm trong diện được trung ương trợ cấp nữa nên phải tự thân vận động để gia tăng nguồn thu cho đầu tư phát triển. Cần tổ chức khai thác tốt các nguồn lực huy động để bảo đảm đạt tốc độ tăng trưởng 13,5%.

TÙY PHONG - Báo Quảng Nam

Liên kết

Liên kết Web

Hình ảnh hoạt động

No images

    Thống kê truy cập