Quyết định 1129/QĐ-UBND công bố TTHC thay thế trong lĩnh vực giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng nhà nước của Sở GD&ĐT (cấp huyện có 3 TTHC)

PDF.InEmail

http://namgiang.edu.vn/images/26-4-QD CongboTTHC-GD_signed.pdf

http://namgiang.edu.vn/images/26-4 PL kèm theo_signed.pdf

Liên kết

Liên kết Web

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập