Thư ngõ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19

PDF.InEmail

http://namgiang.edu.vn/images/Thu Ngo cua Bo truong, chu nhiem van phong chinh phu.pdf

Liên kết

Liên kết Web

Hình ảnh hoạt động

No images

    Thống kê truy cập